странен

 • 91необикновен — прил. изключителен, рядък, единствен, необичаен, несравним, нов, нечут, особен, пръв по рода, не като другите, странен, извънреден, феноменален прил. ненормален, забележителен, удивителен, невъобразим, парадоксален, невероятен, невъзможен,… …

  Български синонимен речник

 • 92необичаен — прил. необикновен, изключителен, рядък, особен, непривичен, несвойствен, нехарактерен, нетипичен, странен прил. много голям, грамаден, огромен прил. неизвестен, непознат, чудат прил. забележителен прил. оригинален, нешаблонен прил …

  Български синонимен речник

 • 93необуздан — прил. буен, неудържим, неукротим, несдържан, волен, стихиен, неограничен, див, разюздан, своеволен, безразсъден, невъздържан, нервен, сприхав, непокорен прил. без юзда, свободен прил. вироглав, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък,… …

  Български синонимен речник

 • 94необясним — прил. непонятен, мътен, смътен, неясен, неразбираем, загадъчен, забъркан, заплетен, неразгадаем, тайнствен, мистериозен, странен, тъмен прил. необикновен, особен, чудат прил. скрит, таен, неизразен прил. ексцентричен, фантастичен, чуден, куриозен …

  Български синонимен речник

 • 95неочакван — прил. нечакан, ненадеен, непредвиден, внезапен, неподозиран, случаен прил. направен без предупреждение, необмислен, неподготвен прил. прибързан прил. изненадващ прил. инцидентен, непреднамерен прил. отделен, единичен …

  Български синонимен речник

 • 96непонятен — прил. неразбираем, неразбран, непознат, необясним, неразрешим, неясен, тъмен, забъркан, объркан, заплетен, смътен, неразгадаем, загадъчен, невъзприемчив, тайнствен, мистериозен, странен, чуден …

  Български синонимен речник

 • 97неправдоподобен — прил. невероятен, неистински, чуден, необикновен, недопустим, невъзможен, неимоверен, странен, невъобразим, немислим, баснословен, фантастичен, изключителен, неестествен, свръхестествен, невъображаем, неописуем …

  Български синонимен речник

 • 98нереален — прил. недействителен, нематериален прил. невероятен, неестествен, безпочвен, безосновен, утопичен, фантастичен, въображаем прил. откъснат, отвлечен прил. идеален, мислен, създаден по въображение прил. невеществен, илюзорен прил …

  Български синонимен речник

 • 99нередовен — прил. неправилен, неточен, неизправен, неизпълнителен, неакуратен прил. нереден, неприличен, ненормален, не като хората, не както трябва прил. немарлив, небрежен, нехаен, непридирчив прил. необикновен, чуден, странен, неестествен, анормален прил …

  Български синонимен речник

 • 100нечуван — прил. нов, рядък, невиждан, неизвестен, чуден, странен, необикновен, необичаен, особен, небивал, оригинален, нечут прил. възмутителен, позорен, срамен, скандален, безобразен, безбожен прил. безпрецедентен, безпримерен, несравним …

  Български синонимен речник