странен

 • 81гротесков — прил. чуден, чудноват, странен …

  Български синонимен речник

 • 82екзотичен — прил. чуждестранен, другоземен, далечен, иностранен, иноземски, източен, южен, тропически прил. странен, особен, необикновен …

  Български синонимен речник

 • 83екстравагантен — прил. особен, оригинален, чудноват, своеобразен, своенравен, странен, чуден, маниак, ексцентричен, капризен, чудак, рядък, необикновен, неестествен, прекален, краен, пресилен, ненормален, удивителен прил. чудат прил. моден, шик, елегантен прил.… …

  Български синонимен речник

 • 84ексцентричен — прил. екстравагантен, особен, оригинален, чудноват, своеобразен, своенравен, странен, чуден, маниак, капризен, чудак, рядък, необикновен, неестествен, прекален, краен, пресилен, ненормален, удивителен прил. чудат прил. неспазващ условностите,… …

  Български синонимен речник

 • 85загадъчен — прил. тайнствен, мистериозен, таен, потаен, неведом, енигматичен, проблематичен, несигурен, неясен, странен, съмнителен, скрит, прикрит, мъчен, труден, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, заплетен, оплетен прил. неразбираем, двусмислен прил.… …

  Български синонимен речник

 • 86интересен — прил. особен, оригинален, странен, възбуждащ интерес, любопитен, куриозен, привлекателен, увлекателен прил. забавителен, занимателен, небезинтересен прил. значителен, важен, полезен прил. вълнуващ, възбудителен, завладяващ прил. жив, образен,… …

  Български синонимен речник

 • 87капризен — прил. променчив, изменчив, непостоянен, непоследователен, вятърничав, избухлив, сприхав прил. своенравен, своеобразен, произволен, разглезен прил. глезен, кокетлив прил. безотговорен, блуждаещ, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен прил. на… …

  Български синонимен речник

 • 88куриозен — прил. оригинален, забавителен, рядък, особен, интересен, чудноват, чуден, невиден, нов, любопитен прил. странен, чудат, ексцентричен, фантастичен, необикновен, необичаен, неочакван, необясним …

  Български синонимен речник

 • 89невероятен — прил. неправдоподобен, чуден, чудноват, необикновен, недопустим, изненадващ, непредполагаем, мъчно допустим, невъзможен, неимоверен, странен, невъобразим, немислим, изключителен, неестествен, свръхестествен, грамаден, необхватен, неизмерим,… …

  Български синонимен речник

 • 90неестествен — прил. изкуствен, необикновен, ненормален прил. престорен, пресилен, превзет прил. фалшив, лъжлив, неискрен, подправен прил. чуден, странен, необичаен прил. нередовен, анормален прил. несолиден, нереален, стереотипен …

  Български синонимен речник