странен

 • 111саморасъл — прил. самобитен, самороден, оригинален, особен, своенравен, своеобразен, странен, чудноват …

  Български синонимен речник

 • 112своенравен — прил. маниак, чуден, оригинален, капризен, упорит, чудноват, особен, своеобразен, странен, куриозен, опърничав, дръпнат, неразбран, опак, ни се води ни се кара, терсене прил. непокорен, своеволен, непостоянен, изменчив прил. вироглав прил.… …

  Български синонимен речник

 • 113своеобразен — прил. самобитен, оригинален, особен, странен, необикновен, бамбашка, екстравагантен, своенравен, особняк, саморасъл, самороден, чудноват, капризен прил. ексцентричен, чудат …

  Български синонимен речник

 • 114свръхестествен — прил. необикновен, извънреден, свръхчовешки, магически, грамаден, неимоверен прил. зловещ, мрачен, тайнствен, мистериозен прил. окултен прил. противоестествен, чудовищен, ужасен прил. необичаен, странен …

  Български синонимен речник

 • 115смешен — прил. шеговит, закачлив, весел, комичен, хумористичен, смеховит, сатиричен, духовит, подигравателен, саркастичен прил. странен, оригинален, необикновен прил. глупав, жалък, за присмех прил. за смях, нелеп, абсурден прил. забавен прил …

  Български синонимен речник

 • 116тайнствен — прил. таен, потаен, загадъчен, неразгадаем, тъмен, забулен, замъглен, неясен, непонятен, неопределен, скрит, неизвестен, неведом, прикрит, мистериозен, недостъпен прил. свръхестествен прил. неразбираем прил. зловещ, мрачен прил. мистичен,… …

  Български синонимен речник

 • 117фантастичен — прил. въображаем, утопичен, недействителен, химеричен, невероятен, баснословен, приказен, фиктивен, илюзорен, нереален, преувеличен, невъзможен, безосновен, измислен, безпочвен прил. удивителен, чуден, чудноват прил. вълшебен, магически прил.… …

  Български синонимен речник

 • 118феноменален — прил. необикновен, изключителен, необичаен, рядък, особен, странен, извънреден, забележителен, чуден, удивителен, невъобразим, парадоксален, свръхчовешки, свръхестествен, невероятен, невъзможен, неизвестен, нечут прил. грамаден, колосален,… …

  Български синонимен речник

 • 119чудак — същ. своенравен, особен, особняк, странен, оригинален, интересен, ексцентричен, маниак същ. ексцентричен човек, мърморко същ. чешит …

  Български синонимен речник

 • 120чудат — прил. чуден, особен, странен, необикновен, необичаен, небивал, рядък, неестествен, оригинален, невероятен, невъзможен, нечут, чудноват, необясним, за чудене, дивен, удивителен, чудесен, фантастичен, куриозен, парадоксален, ексцентричен,… …

  Български синонимен речник