странен

 • 101оригинален — прил. първообразен, неподправен, автентичен, истински, меродавен, достоверен прил. особен, своеобразен, чудноват, своенравен, ексцентричен, екстравагантен, странен, чуден, интересен, куриозен прил. самобитен, самороден, неподражаем, непостижим… …

  Български синонимен речник

 • 102особен — прил. своеобразен, своенравен, странен, причудлив, необикновен, оригинален, башка, бамбашка, куриозен, особняк, екстравагантен, пръв по рода си прил. свойствен, индивидуален, отделен, частен, присъщ, типичен, специален, специфичен, характерен,… …

  Български синонимен речник

 • 103парадоксален — прил. чудноват, преувеличен, неестествен, необикновен, чуден, оригинален, странен, невероятен, абсурден, особен, рядък …

  Български синонимен речник

 • 104претенциозен — прил. придирчив, взискателен прил. капризен, превзет, високомерен, нескромен прил. важен, виден, изтъкнат, бележит, надменен, надут прил. моден, изискан, помпозен прил. особен, странен, чудноват, фантастичен, нереален, префърцунен прил …

  Български синонимен речник

 • 105префърцунен — прил. дребничък, изящен, миличък, превзет прил. особен, странен, чудноват, фантастичен, нереален, претенциозен …

  Български синонимен речник

 • 106призрачен — прил. измамлив, лъжлив, нереален, недействителен, мним, въображаем, фантастичен, илюзорен, миражен, химеричен, странен, далечен, утопичен прил. въздушен, лек, като сянка, ефирен прил. неясен, смътен, прелестен, тих, спокоен, успокоителен прил.… …

  Български синонимен речник

 • 107причудлив — прил. особен, странен, чуден, чудесен, любопитен, интересен, увлекателен …

  Български синонимен речник

 • 108различен — прил. нееднакъв, разен, друг, несходен, характерен, особен, неравен, специален, специфичен, типичен, отделен, независим, разграничен, диференциран, по друг, съвсем друг, инакъв, бамбашка, не такъв, не този, своеобразен, странен, разнообразен,… …

  Български синонимен речник

 • 109рядък — прил. особен, необикновен, необичаен, нечуван, нечут, пръв по рода си, неизвестен, незапомнен, странен, чуден, изключителен, никъде го няма, куриозен, оригинален, ненормален, ексцентричен прил. неповторим, единствен, единствен по рода си,… …

  Български синонимен речник

 • 110самобитен — прил. саморасъл, самороден, оригинален, особен, своенравен, своеобразен, странен, чудноват прил. индивидуален, личен, собствен …

  Български синонимен речник