скородит

 • 31арсенат — сущ., кол во синонимов: 4 • алюмофармакосидерит (2) • лискирдит (2) • минерал (5627) …

  Словарь синонимов

 • 32минерал — сущ., кол во синонимов: 5627 • абелсонит (1) • абенакиит се (1) • абернатит (1) • …

  Словарь синонимов

 • 33МАНСФИЛЬДИТ — [по фам. Мансфильд] м л, Al[AsO4]·2H2O. Ромб. Минал серии скородит М. Агр. ячеистые, сферолитовые корки. Белый, серый. Уд. в. 3,0. В з. окисл. со скородитом, реальгаром, каолинитом. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К.… …

  Геологическая энциклопедия

 • 34Глаукодот — Формула (Co, Fe) AsS Сингония ромбическая Цвет Оловянно серо …

  Википедия

 • 35scorodite — skoroditas statusas T sritis chemija apibrėžtis Mineralas. formulė Fe[AsO₄]·2H₂O atitikmenys: angl. scorodite rus. скородит …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 36skoroditas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Mineralas. formulė Fe[AsO₄]·2H₂O atitikmenys: angl. scorodite rus. скородит …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 37арсенати природні — арсенаты природные аrsenates Naturarsenate клас мінералів, солей, ортоарсенової кислоти Н2AsO4. Включає біля 120 мінералів. За складом А.п. поділяють на безводні (міметезит, олівеніт, дюфтит та ін.) та водні (еритрин, анабергіт, скородит, евхроїт …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 38ґлаукодот — глаукодот glaucodot Glaukodot, Kobaltarsenkies мінерал класу сульфідів. Склад: (Co,Fe) AsS. Містить: Co – 23,8%; Fe – 11,3%; As – 45,5%; S – 19,4%. Сингонія ромбічна. Кристали призматичні. Утворює також зернисті аґреґати. Густина 6,06 6,16. Тв. 5 …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 39залізо — железо iron Eisen хімічний елемент Символ Fe, ат.н. 26, ат.м. 55,847. Сріблясто сірий, пластичний і ковкий метал. Легко окиснюється утворюючи оксиди. Електропровідний. Твердість за Брінеллем 350 450 МПа; модуль Юнга 190 210х103 МПа; модуль зсуву… …

  Гірничий енциклопедичний словник